► Сертифікований методичний підручник
► Документ про закінчення курсу Єдиного зразку

Сертифікований курс навчання
Використання прикладного рішення
"Зарплата і управління персоналом для України"
(редакція 2.1)

1. КОНЦЕПЦІЯ ПРИКЛАДНОГО РІШЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ                                                  ► 4 акад. год.
     1.1. Концепція прикладного рішення
     1.2. Структура підприємства та організацій
     1.3. Перелік працівників
     1.4. Виробничий календар
     1.5. Користувачі: управління списком і налаштування
             1.5.1. Список користувачів
             1.5.2. Налаштування користувачів
             1.5.3. Інтерфейси, робочий стіл
             1.5.4. Поняття розраховувачів
     1.6. Налаштування системи
             1.6.1. Налаштування програми
             1.6.2. Налаштування параметрів обліку
     1.7. Документообіг прикладного рішення
     1.8. Захист періодів від змін
     1.9. Практикум до розділу "Стартові налаштування, заповнення нормативно-довідкової інформації"
2. РЕГЛАМЕНТОВАНИЙ КАДРОВИЙ ОБЛІК                                                                                                ► 12 акад. год.
     2.1. Загальні принципи
     2.2. Штатний розклад
     2.3. Облік персоналу організацій
             2.3.1. Прийом на роботу
             2.3.2. Заповнення даних про умови праці. Схеми мотивації
             2.3.3. Облік випробувального терміну
             2.3.4. Зміна даних про працівника
             2.3.5. Звільнення
             2.3.6. Договора цивільно-правового характеру
             2.3.7. Звітність щодо персоналу
     2.4. Облік стажу працівників
     2.5. Облік відпусток
     2.6. Кадровий облік інших відсутностей і планування кадрових подій
     2.7. Практикум до розділу "Регламентований кадровий облік"
3. ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ                                                                                                                                 ► 4 акад. год.
     3.1. Загальні принципи
     3.2. Норма часу
             3.2.1. Нормативні графіки роботи
             3.2.1. Індивідуальні графіки
     3.3. Робочий час співробітників
             3.3.1. Реєстрація відхилень
             3.3.2. Ручне табелювання
             3.3.3. Приблизний регламент введення даних для обліку відпрацьованого часу
      3.4. Практикум до розділу "Облік робочого часу"
4. РЕГЛАМЕНТОВАНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА                                                                                                 ► 16 акад. год.
      4.1. Загальні принципи
      4.2. Розрахунок заробітної плати
              4.2.1. Остаточний розрахунок заробітної плати
              4.2.2. Індексація доходів працівників
              4.2.3. ПДФО
              4.2.4. ЄСВ
              4.2.5. Середній заробіток
              4.2.6. Оплата відпусток
              4.2.7. Аналіз інформації про неявки, зареєстровані кадровиком
              4.2.8. Оплата часу відсутності в зв'язку з непрацездатністю (лікарняні)
              4.2.9. Відсутність на роботі, оплачувана за середнім заробітком (відрядження)
              4.2.10. Доплата до середнього заробітку
              4.2.11. Премії
              4.2.12. Відрядний заробіток
              4.2.13. Доплата за нічні та вечірні години
              4.2.14. Оплата часу, відпрацьованого понад норму
              4.2.15. Інші разові нарахування
              4.2.16. Розрахунок для звільненого співробітника
              4.2.17. Оплата за заміщення тимчасово відсутніх працівників
              4.2.18. Утримання
              4.2.19. Оплата за договорами цивільно-правового характеру
              4.2.20. Аналіз нарахувань, утримань і робочого часу (звітність)
      4.3. Виплата заробітної плати
              4.3.1. Допоміжна інформація для формування документів
              4.3.2. Документ "Зарплата до виплати організацій"
              4.3.3. Документообіг виплати нарахованої зарплати
              4.3.4. Сплата податків без виплати співробітникам
              4.3.5. Розрахунок і виплата авансу
              4.3.6. Розрахунки за нарахуваннями за рахунок ФСС
              4.3.7. Формування звіту "1-ДФ"
              4.3.8. Облік депонентів
              4.3.9. Аналіз стану взаєморозрахунків (звітність)
      4.4. Відображення результатів розрахунку в регламентованому обліку
              4.4.1. Загальні принципи
              4.4.2. Способи відображення
              4.4.3. Призначення способів
              4.4.4. Процес відображення зарплати в обліку
      4.5. Приклад повного циклу операцій, пов'язаних із заробітною платою
      4.6. Позики, дивіденди
              4.6.1. Надання та погашення позик
              4.6.2. Облік дивідендів
      4.7. Принципи створення регламентованих видів розрахунку
      4.8. Практикум до розділу "Регламентована заробітна плата"
5. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК КАДРІВ                                                                                                                 ► 6 акад. год.
      5.1. Загальні принципи
      5.2. Облік персоналу підприємства
              5.2.1. Прийом на роботу
              5.2.2. Облік випробувального терміну
              5.2.3. Зміна даних про працівника
              5.2.4. Звітність з персоналу
      5.3. Кадровий облік неявок і планування кадрових подій підприємства
      5.4. Планування витрат на оплату праці персоналу
      5.5. Практикум до розділу "Управлінський облік кадрів"
6. УПРАВЛІНСЬКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА                                                                                                           ► 8 акад. год.
      6.1. Загальні принципи
              6.1.1. Зв'язок управлінської і регламентованої зарплати
              6.1.2. Дані для розрахунку заробітної плати
              6.1.3. Принципи створення управлінських видів розрахунку
      6.2. Трансляція результатів розрахунку регламентованої зарплати в управлінський облік
      6.3. Розрахунок заробітної плати
              6.3.1. Фактично відпрацьований час
              6.3.2. Документ "Нарахування зарплати працівникам"
              6.3.3. Відрядний заробіток
              6.3.4. Облік позик
      6.4. Виплата заробітної плати
      6.5. Відображення результатів розрахунку в управлінському обліку
      6.6. Звітність щодо управлінської зарплати
      6.7. Практикум до розділу "Управлінська заробітна плата"
7. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ                                                                                                                        ► 4 акад. год.
      7.1. Кадрове планування
      7.2. Набір персоналу
      7.3. Анкетування
      7.4. Оцінка і розвиток персоналу
              7.4.1. Оцінка компетентності персоналу
              7.4.2. Планування навчання
     7.5. Планування використання ресурсів

Всього: 54 академічні години