► Сертифікований методичний підручник
► Документ про закінчення курсу Єдиного зразку

Сертифікований курс навчання
Використання прикладного рішення "Управління торгівлею"
(редакція 3.2)

1. СТАРТ СИСТЕМИ                                                                                                                                              ► 6 акад. год.
        1.1. Призначення типового рішення
        1.2. Стартове налаштування
                1.2.1. Налаштування робочого вікна програми
                1.2.2. Стартове налаштування системи
                1.2.3. Помічник швидкого налаштування
        1.3. Підприємство та його структура
                1.3.1. Загальні відомості про підприємство
                1.3.2. Організації
                1.3.3. Підрозділи підприємства
                1.3.4. Склади та складські території
                1.3.5. Відокремлені підрозділи організацій
                1.3.6. Фізичні особи
        1.4. Партнери і контрагенти
                1.4.1. Загальні відомості про партнерів
                1.4.2. Партнери і контрагенти
                1.4.3. Оферти і договори
                1.4.4. Додаткова інформація про партнерів
        1.5. Номенклатура товарів і послуг
                1.5.1. Загальні відомості про номенклатуру
                1.5.2. Призначення довідкової інформації про номенклатуру
                1.5.3. Вид номенклатури
                1.5.4. Характеристики номенклатури
                1.5.5. Серії номенклатури
                1.5.6. Додаткова інформація про номенклатуру
        1.6. Практикум до розділу "Старт системи"
2. ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ                                                                                                                                      ► 6 акад. год.
        2.1. Підготовка довідкових даних
                2.1.1. Реєстрація переліку товарів
                2.1.2. Реєстрація спільних домовленостей з постачальником
        2.2. Відображення закупівель
                2.2.1. Замовлення постачальнику
                2.2.2. Товарна накладна постачальника
                2.2.3. Особливість надходження на «ордерний» склад
                2.2.4. Відхилення в поставці товару
                2.2.5. Транспортно-заготівельні витрати по закупівлі товарів
                2.2.6. Особливість відображення закупівлі по імпорту
                2.2.7. Повернення постачальнику
         2.3. Аналіз даних і звітність
                2.3.1. Аналіз цінових умов постачання
                2.3.2. Аналіз замовлень постачальникам
                2.3.3. Аналіз закупівель товарів
         2.4. Практикум до розділу "Закупівля товарів"
3. ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ                                                                                                                                         ► 4 акад. год.
         3.1. Цінова політика продажів
                3.1.1. Налаштування правил розрахунку цін продажу
                3.1.2. Реєстрація значень цін
                3.1.3. Встановлення цінових правил продажу
        3.2. Надання знижок і встановлення націнок
               3.2.1. Загальний порядок роботи
               3.2.2. Реєстрація довідкової інформації
               3.2.3. Призначення автоматичних знижок
               3.2.4. Надання знижок в процесі продажів
        3.3. Правила оплати
        3.4. Визначення правил продажів для клієнтів
        3.5. Аналіз даних і звітність
        3.6. Практикум до розділу "Правила торгівлі"
4. ПРОДАЖ ТОВАРІВ                                                                                                                                           ► 8 акад. год.
        4.1. Підготовка довідкових даних
        4.2. Відображення продажів
                4.2.1. Основні налаштування системи
                4.2.2. Замовлення клієнта
                4.2.3. Забезпечення замовлення клієнта
                4.2.4. Накладна на відвантаження клієнтам
                4.2.5. Відхилення при прийманні клієнтом
                4.2.6. Особливість відвантаження з «ордерного» складу
                4.2.7. Реалізація послуг клієнтам
                4.2.8. Повернення товарів від клієнтів
                4.2.9. Помічник оформлення продажів
         4.3. Аналіз даних і звітність
                4.3.1. Аналіз замовлень клієнтів
                4.3.2. Аналіз розрахунків з клієнтами
                4.3.3. Аналіз товарних залишків
                4.3.4. Аналіз продажів
          4.4. Практикум до розділу "Продаж товарів"
5. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ                                                                                                     ► 6 акад. год.
          5.1. Підготовка довідкових даних
          5.2. Операції з грошовими коштами
                 5.2.1. Загальні правила
                 5.2.2. Рух готівкових грошових коштів
                 5.2.3. Рух безготівкових грошових коштів
                 5.2.4. Купівля і продаж валюти
                 5.2.5. Розрахунки з підзвітними особами
          5.3. Планування рухів грошових коштів
                 5.3.1. Планування витрат грошових коштів
                 5.3.2. Планування надходжень грошових коштів
                 5.3.3. Планування внутрішніх переміщень грошових коштів
                 5.3.4. Платіжний календар
          5.4. Аналіз даних і звітність
          5.5. Практикум до розділу "Управління грошовими коштами"
6. РОЗРАХУНКИ З ПАРТНЕРАМИ                                                                                                                     ► 4 акад. год.
          6.1. Принципи обліку розрахунків з партнерами
                 6.1.1. Планова і фактична заборгованість
                 6.1.2. Аналітичні параметри
                 6.1.3. Відкладені розрахунки за документами
                 6.1.4. Контроль заборгованості та звітність
           6.2. Інші операції розрахунків з партнерами
                 6.2.1. Зарахування заборгованості
                 6.2.2. Списання заборгованості
                 6.2.3. Звірка розрахунків
           6.3. Практикум до розділу "Розрахунки з партнерами"
7. ВНУТРІШНІ СКЛАДСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ТОВАРАМИ                                                                                   ► 8 акад. год.
           7.1. Внутрішній рух товару
                  7.1.1. Загальні правила
                  7.1.2. Переміщення між складами
                  7.1.3. Внутрішнє споживання запасів
                  7.1.4. Збирання і розбирання товарів
                  7.1.5. Інше надходження товарів
           7.2. Приймання і відвантаження товарів за ордерами
                  7.2.1. Приймання на склад за «ордерною» схемою
                  7.2.2. Відвантаження зі складу за «ордерною» схемою
           7.3. Звірка та коригування залишків товарів на складах
                  7.3.1. Інвентаризація на складах
                  7.3.2. Оприбуткування надлишків
                  7.3.3. Списання нестач
                  7.3.4. Реєстрація псування товарів
                  7.3.5. Пересортиця товарів
           7.4. Контроль та аналіз даних
           7.5. Розміщення товарів всередині складу
                  7.5.1. Зонування складу приміщеннями
                  7.5.2. Склад з довідковим розміщенням товарів по комірках
                  7.5.3. Склад з адресним зберіганням товарів по комірках
            7.6. Практикум до розділу "Внутрішні складські операції з товарами"
8. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА                                                                                            ► 4 акад. год.
            8.1. Визначення валового прибутку
                   8.1.1. Виручка від продажів
                   8.1.2. Собівартість реалізації
                   8.1.3. Додаткові витрати із закупівлі товарів
                   8.1.4. Аналіз даних і звітність
            8.2. Інші доходи і витрати
                   8.2.1. Відображення інших доходів
                   8.2.2. Відображення інших витрат
                   8.2.3. Витрати майбутніх періодів
                   8.2.4. Аналіз інформації
            8.3. Фінансовий результат і закриття періоду
                   8.3.1. Підготовка довідкових даних
                   8.3.2. Визначення та аналіз фінансових результатів
                   8.3.3. Регламент закриття періоду
                   8.3.4. Управлінський баланс
            8.4. Практикум до розділу "Результати діяльності підприємства"
9. ОБЛІК ПДВ                                                                                                                                                         ► 2 акад. год.
            9.1. Підготовка довідкових і нормативних даних
                   9.1.1. Параметри організації
                   9.1.2. Параметри контрагента
                   9.1.3. Параметри номенклатури
            9.2. Податковий кредит з ПДВ
                   9.2.1. Очікуваний податковий кредит
                   9.2.2. Реєстрація податкових документів
                   9.2.3. Контроль податкового кредиту
            9.3. Податкові зобов’язання з ПДВ
                   9.3.1. Очікувані податкові зобов’язання
                   9.3.2. Виписка податкових документів
                   9.3.3. Контроль податкових зобов’язань
            9.4. Практикум до розділу "Облік ПДВ"
10. ОПЕРАЦІЇ МІЖ ВЛАСНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ                                                                                       ► 2 акад. год.
           10.1. Облік номенклатури в розрізі організацій
                   10.1.1. Аналітичні параметри обліку
                   10.1.2. Контроль залишків номенклатури
                   10.1.3. Виправлення від’ємних залишків
           10.2. Відображення господарських операцій між організаціями
                   10.2.1. Налаштування правил торгових операцій у рамках холдингу
                   10.2.2. Відображення передачі товарів між організаціями
                   10.2.3. Розрахунки між організаціями
                   10.2.4. Аналіз і контроль операцій
            10.3. Практикум до розділу "Операції між власними організаціями"
11. ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЕЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ                                                            ► 4 акад. год.
            11.1. Сегментація клієнтів і товарів
                   11.1.1. Сегменти партнерів
                   11.1.2. Бізнес-регіони
                   11.1.3. Сегменти номенклатури
             11.2. Інструменти управління продажами
                   11.2.1. Маркетингові заходи та інші джерела реклами
                   11.2.2. Реєстрація взаємодій і контактів
                   11.2.3. Ведення угод з клієнтами
                   11.2.4. Формування комерційної пропозиції
                   11.2.5. Аналіз результатів угод
                   11.2.6. Відпрацювання претензій клієнтів
                   11.2.7. ABC і XYZ-класифікація клієнтів
             11.3. Інструменти управління запасами
                   11.3.1. ABC і XYZ-класифікація номенклатури
                   11.3.2. Управління постачанням запасів
                   11.3.3. Планування продажів і закупівель
                   11.3.4. Управління переупакуванням товарів на адресному складі
              11.4. Практикум до розділу "Інструменти управління торгівельною діяльністю"

Всього: 54 академічні години