► Сертифікований методичний підручник
► Документ про закінчення курсу Єдиного зразку

Сертифікований курс навчання
Використання прикладного рішення "Бухгалтерія"
(редакція 2.1)

1. СТАРТ СИСТЕМИ                                                                                                                                              ► 2 акад. год.
     1.1. Характеристика прикладного рішення "BAS Бухгалтерія"
     1.2. Налаштування інтерфейсу
     1.3. Реєстрація користувачів системи
     1.4. Інформація про організацію (заповнення картки "ФОП", інформація про орган держреєстрації, ДПС)
     1.5. Налаштування облікової системи: обрання системи оподаткування
     1.6. План рахунків
     1.7. Введення початкових залишків
     1.8. Відображення поточних господарських операцій
     1.9. Практикум до розділу "Старт системи"
2. ОБЛІК ЗАПАСІВ                                                                                                                                                ► 8 акад. год.
     2.1. Загальні принципи та механізми
             2.1.1. Налаштування обліку запасів
             2.1.2. Облікові механізми
             2.1.3. Способи оцінки запасів
     2.2. Нормативно-довідкова інформація
             2.2.1. Номенклатура
             2.2.2. Додаткова довідкова інформація
             2.2.3. Ціни номенклатури
             2.2.4. Сервісні механізми таблиці товарів в документах
     2.3. Закупівля запасів
             2.3.1. Загальна схема документообігу
             2.3.2. Надходження запасів від постачальника
             2.3.3. Надходження запасів від підзвітної особи
             2.3.4. Облік транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних із купівлею запасів
             2.3.5. Повернення товарів постачальнику
     2.4. Продаж запасів
             2.4.1. Загальна схема документообігу
             2.4.2. Реалізація запасів покупцеві
             2.4.3. Повернення від покупця
     2.5. Складські операції
             2.5.1. Загальна схема документообігу
             2.5.2. Інвентаризація запасів
             2.5.3. Оприбуткування запасів
             2.5.4. Списання запасів
             2.5.5. Переміщення запасів між складами
             2.5.6. Використання запасів у господарській діяльності
             2.5.7. Комплектація номенклатури
     2.6. Звітність
     2.7. Практикум до розділу "Облік запасів"
3. ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ                                                                               ► 2 акад. год.
     3.1. Принципи та механізми обліку
             3.1.1. Облікові механізми
             3.1.2. Загальні правила обліку
     3.2. Нормативно-довідкова інформація
             3.2.1. Контрагенти
             3.2.2. Договори контрагентів
             3.2.3. Рахунки обліку розрахунків з контрагентами
     3.3. Відображення розрахунків з контрагентами
             3.3.1. Товарно-грошові відносини
             3.3.2. Звірка розрахунків
     3.4. Звітність
     3.5. Практикум до розділу "Облік взаєморозрахунків з контрагентами"
4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ. РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ        ► 4 акад. год.
     4.1. Принципи та механізми обліку
     4.2. Нормативно-довідкова інформація
     4.3. Облік руху безготівкових грошових коштів
             4.3.1. Загальна схема документообігу
             4.3.2. Надходження грошових коштів
             4.3.3. Списання грошових коштів
     4.4. Облік руху готівкових грошових коштів
             4.4.1. Загальна схема документообігу
             4.4.2. Надходження грошових коштів
             4.4.3. Списання грошових коштів
     4.5. Облік розрахунків з підзвітними особами
     4.6. Звітність
     4.7. Практикум до розділу "Облік операцій з грошовими коштами"
5. ОБЛІК ПДВ                                                                                                                                                         ► 2 акад. год.
     5.1. Принципи та механізми обліку
             5.1.1. Основні принципи обліку
             5.1.2. Облікові механізми
     5.2. Облік ПДВ за поточними господарськими операціями
             5.2.1. ПДВ за розрахунками з контрагентами
             5.2.2. Реєстрація податкових накладних
     5.3. Засоби контролю облікових даних
     5.4. Практикум до розділу "Облік ПДВ"
6. ОБЛІК КАДРІВ ТА РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ                                                                           ► 6 акад. год.
     6.1. Загальна нормативно-довідкова інформація
             6.1.1. Налаштування обліку
             6.1.2. Фізичні особи та Співробітники організації
             6.1.3. Перелік нарахувань і утримань
     6.2. Кадровий облік
             6.2.1. Прийом на роботу
             6.2.2. Зміна кадрового складу
             6.2.3. Аналіз кадрового складу
     6.3. Нарахування зарплатні
             6.3.1. Облік відпрацьованого часу
             6.3.2. Призначення нарахувань і утримань
             6.3.3. Розрахунок зарплати
             6.3.4. Індексація заробітної плати
             6.3.5. ПДФО
             6.3.6. ЄСВ
             6.3.7. Формування проводок по ЗП
     6.4. Виплата ЗП та розрахунки з бюджетом
             6.4.1. Виплата ЗП співробітникам
             6.4.2. Розрахунок та виплата авансу співробітникам
             6.4.3. Перерахування ПДФО та внесків
             6.4.4. Розрахунки за нарахуваннями за рахунок ФСС
     6.5. Відображення в 1-ДФ доходів, які не є ЗП
     6.6. Спрощені режими підсистеми «Зарплата і кадри»
             6.6.1. Спрощений кадровий облік
             6.6.2. Спрощений облік нарахувань
     6.7. Звітність
     6.8. Практикум до розділу "Облік кадрів та розрахунок заробітної плати"
7. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА МАЛОЦІННИХ ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ          ► 4 акад. год.
     7.1. Загальні принципи обліку
     7.2. Загальна нормативно-довідкова інформація
     7.3. Підсистема «Основні засоби»
             7.3.1. Принципи обліку капітальних інвестицій
             7.3.2. Принципи обліку основних засобів
             7.3.3. Принципи обліку інших необоротних матеріальних активів
             7.3.4. Облік капітальних інвестицій
             7.3.5. Введення в експлуатацію
             7.3.6. Нарахування амортизації
             7.3.7. Консервація ОЗ
             7.3.8. Переміщення ОЗ
             7.3.9. Модернізація і ремонт ОЗ
             7.3.10. Інвентаризація ОЗ
             7.3.11. Списання ОЗ
             7.3.12. Продаж ОЗ
             7.3.13. Звітність відсистеми
     7.4. Підсистема «Малоцінні активи»
             7.4.1. Види малоцінних активів
             7.4.2. Принципи обліку малоцінних активів
             7.4.3. Операції з малоцінними активами
             7.4.4. Звітність підсистеми
     7.5. Підсистема «Нематеріальні активи»
             7.5.1. Принципи обліку нематеріальних активів
             7.5.2. Облік капітальних інвестицій в нематеріальні активи
             7.5.3. Введення в експлуатацію НМА
             7.5.4. Облік поточних операцій
             7.5.5. Звітність підсистеми
     7.6. Практикум до розділу "Облік необоротних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів"
8. ОБЛІК ОТРИМАННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ                                                                                             ► 2 акад. год.
     8.1. Нормативно-довідкова інформація
     8.2. Відображення отриманих послуг
             8.2.1. Відображення послуг у складі витрат періоду
             8.2.3. Відображення послуг у складі витрат майбутніх періодів
             8.2.3. Інші послуги
     8.3. Відображення наданих послуг і виконаних робіт
     8.4. Практикум до розділу "Облік отримання та надання послуг"
9. ЗАКРИТТЯ ПЕРІОДУ                                                                                                                                        ► 1 акад. год.
     9.1. Регламентні процедури
     9.2. Практикум до розділу "Закриття періоду"
10. ОБЛІК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                                                                                                             ► 3 акад. год.
     10.1. Накопичення витрат виробничої діяльності
               10.1.1. Принципи обліку витрат виробництва
               10.1.2. Відображення виробничих витрат в обліку
     10.2. Випуск продукції та послуг
               10.2.1. Принципи нормування у виробництві
               10.2.2. Принципи обліку випуску продукції (послуг)
               10.2.3. Відображення випуску
     10.3. Розрахунок собівартості
               10.3.1. Принципи розрахунку
               10.3.2. Визначення переділів
               10.3.3. Розрахунок собівартості за прямими витратами
               10.3.4. Розподіл загальновиробничих витрат
     10.5. Звітність підсистеми
     10.6. Практикум до розділу "Облік виробничої діяльності"
11. ФОРМУВАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ФОП                                                                                    ► 2 акад. год.

Всього: 36 академічні години