► Сертифікований методичний підручник
► Документ про закінчення курсу Єдиного зразку

Сертифікований курс навчання
Використання прикладного рішення
"Комплексне управління підприємством"
(редакція 2.1)

1. СТАРТ СИСТЕМИ                                                                                                                                              ► 8 акад. год.
      1.1. Призначення типового рішення
      1.2. Стартове налаштування
              1.2.1. Налаштування параметрів системи
      1.3. Підприємство та його структура
              1.3.1. Загальні відомості про підприємство
              1.3.2. Організації
              1.3.3. Підрозділи підприємства
              1.3.4. Склади і магазини
              1.3.5. Відокремлені підрозділи організацій
              1.3.6. Фізичні особи
      1.4. Партнери і контрагенти
              1.4.1. Загальні відомості про партнерів
              1.4.2. Партнери і контрагенти
              1.4.3. Оферти і договори
              1.4.4. Додаткова інформація про партнерів
      1.5. Номенклатура товарів і послуг
              1.5.1. Загальні відомості про номенклатуру
              1.5.2. Призначення довідкової інформації про номенклатуру
              1.5.3. Вид номенклатури
              1.5.4. Характеристики номенклатури
              1.5.5. Серії номенклатури
              1.5.6. Додаткова інформація про номенклатуру
      1.6. Практикум до розділу "Старт системи"
2. УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ                                                                                                                         ► 8 акад. год.
      2.1. Оформлення умов продажів
              2.1.1. Цінова політика продажів
              2.1.2. Встановлення знижок і націнок
              2.1.3. Правила оплати
              2.1.4. Визначення правил продажів для клієнтів
      2.2. Довідкова інформація по клієнтах
              2.2.1. Клієнти
              2.2.2. Сегменти партнерів
              2.2.3. Угоди з клієнтами
      2.3. Відображення продажів
              2.3.1. Основні налаштування системи
              2.3.2. Комерційні пропозиції
              2.3.3. Замовлення клієнта
              2.3.4. Забезпечення замовлення клієнта
              2.3.5. Накладна на відвантаження клієнтам
              2.3.6. Відхилення при прийманні клієнтом
              2.3.7. Особливість відвантаження з "ордерного" складу
              2.3.8. Реалізація послуг клієнтам
              2.3.9. Повернення товарів від клієнтів
              2.3.10. Претензії клієнтів
      2.4. Аналіз даних і звітність
              2.4.1. Аналіз умов продажу
              2.4.2. Аналіз замовлень клієнтів
              2.4.3. Аналіз розрахунків з клієнтами
              2.4.4. Аналіз товарних залишків
              2.4.5. Аналіз продажів
      2.5. Практикум до розділу "Управління продажами"
3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ І ЗАКУПІВЛЯ ЗАПАСІВ                                                                                    ► 6 акад. год.
      3.1. Довідкова інформація
              3.1.1. Реєстрація переліку товарів
              3.1.2. Реєстрація спільних домовленостей з постачальником
      3.2. Управління забезпеченням запасами
              3.2.1. Загальна інформація
              3.2.2. Спрощене забезпечення потреб
              3.2.3. Параметри розширеного забезпечення потреб
              3.2.4. Формування замовлень за потребами в режимі розширеного забезпечення
      3.3. Відображення закупівель
              3.3.1. Замовлення постачальнику
              3.3.2. Товарна накладна постачальника
              3.3.3. Особливість надходження на "ордерний" склад
              3.3.4. Відхилення в поставці товару
              3.3.5. Транспортно-заготівельні витрати
              3.3.6. Особливість відображення закупівлі по імпорту
              3.3.7. Повернення постачальнику
      3.4. Аналіз даних і звітність
              3.4.1. Аналіз цінових умов постачання
              3.4.2. Аналіз замовлень постачальникам
              3.4.3. Аналіз закупівель товарів
      3.5. Практикум до розділу "Забезпечення потреб і закупівля запасів"
4. ВНУТРІШНІ СКЛАДСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ТОВАРАМИ                                                                                   ► 6 акад. год.
      4.1. Внутрішній рух товару
              4.1.1. Загальні правила
              4.1.2. Переміщення між складами
              4.1.3. Внутрішнє споживання запасів
              4.1.4. Збирання і розбирання товарів
              4.1.5. Інше надходження товарів
      4.2. Приймання і відвантаження товарів за ордерами
              4.2.1. Приймання на склад за "ордерною" схемою
              4.2.2. Відвантаження зі складу за "ордерною" схемою
      4.3. Звіряння та коригування залишків товарів на складах
              4.3.1. Інвентаризація на складах
              4.3.2. Оприбуткування надлишків
              4.3.3. Списання нестач
              4.3.4. Реєстрація псування товарів
              4.3.5. Пересортиця товарів
      4.4. Контроль та аналіз даних
      4.5. Розміщення товарів всередині складу за приміщеннями
              4.5.1. Підготовка довідкових даних
              4.5.2. Відображення рухів товарів на складах
              4.5.3. Внутрішнє переміщення товарів між приміщеннями і контроль залишків
      4.6. Практикум до розділу "Внутрішні складські операції з товарами"
5. ВИРОБНИЦТВО                                                                                                                                                ► 8 акад. год.
      5.1. Довідкові дані
              5.1.1. Виробничі підрозділи
              5.1.2. Ресурсні специфікації
              5.1.3. Інша довідкова інформація
      5.2. Оформлення виробничих операцій
              5.2.1. Отримання й повернення матеріалів
              5.2.2. Виробіток співробітників
              5.2.3. Випуск продукції і виконання робіт
      5.3. Облік операцій передачі сировини у переробку
              5.3.1. Загальна схема документообігу
              5.3.2. Нормативно-довідкова інформація
              5.3.3. Відображення операцій
      5.4. Облік виробничих витрат і розрахунок собівартості виробництва
              5.4.1. Класифікація витрат
              5.4.2. Номенклатурні витрати
              5.4.3. Трудовитрати
              5.4.4. Постатейні витрати
              5.4.5. Бази розподілу витрат
      5.5. Звітність
      5.6. Практикум до розділу "Виробництво"
6. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ                                                                                                     ► 6 акад. год.
      6.1. Підготовка довідкових даних
      6.2. Операції з грошовими коштами
              6.2.1. Загальні правила
              6.2.2. Рух готівкових грошових коштів
              6.2.3. Рух безготівкових грошових коштів
              6.2.4. Розрахунки з підзвітними особами
      6.3. Планування рухів грошових коштів
              6.3.1. Планування витрат грошових коштів
              6.3.2. Планування надходжень грошових коштів
              6.3.3. Планування внутрішніх переміщень грошових коштів
              6.3.4. Платіжний календар
      6.4. Аналіз даних і звітність
      6.5. Практикум до розділу "Управління грошовими коштами"
7. РОЗРАХУНКИ З ПАРТНЕРАМИ                                                                                                                     ► 4 акад. год.
      7.1. Принципи обліку розрахунків з партнерами
              7.1.1. Планова і фактична заборгованість
              7.1.2. Аналітичні параметри
              7.1.3. Відкладені розрахунки за документами
              7.1.4. Контроль заборгованості та звітність
      7.2. Інші операції розрахунків з партнерами
              7.2.1. Зарахування заборгованості
              7.2.2. Списання заборгованості
              7.2.3. Звірка розрахунків
      7.3. Практикум до розділу "Розрахунки з партнерами"
8. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА                                                                                            ► 4 акад. год.
      8.1. Визначення валового прибутку
              8.1.1. Виручка від продажів
              8.1.2. Собівартість реалізації
              8.1.3. Додаткові витрати із закупівлі товарів
              8.1.4. Аналіз даних і звітність
      8.2. Інші доходи і витрати
              8.2.1. Відображення інших доходів
              8.2.2. Відображення інших витрат
              8.2.3. Витрати майбутніх періодів
      8.3. Фінансовий результат і закриття періоду
              8.3.1. Підготовка довідкових даних
              8.3.2. Визначення та аналіз фінансових результатів
              8.3.3. Регламент закриття періоду
              8.3.4. Управлінський баланс
      8.4. Практикум до розділу "Результати діяльності підприємства"
9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК                                                                                                                              ► 6 акад. год.
      9.1. Налаштування правил відображення документів у БО
              9.1.1. Рахунки обліку грошових коштів
              9.1.2. Рахунки обліку номенклатури
              9.1.3. Рахунки обліку доходів і витрат
              9.1.4. Рахунки обліку розрахунків з контрагентами
              9.1.5. Рахунки обліку інших активів/пасивів
      9.2. Бухгалтерські проводки
              9.2.1. Формування проводок
              9.2.2. Реєстрація і коригування проводок вручну
              9.2.3. Перевірка проводок
      9.3. Аналіз даних бухгалтерського обліку
              9.3.1. Стандартні бухгалтерські звіти
              9.3.2. Аналіз даних оперативними звітами
              9.3.3. Спеціалізований звіт
      9.4. Практикум до розділу "Бухгалтерський облік"
10. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ                                                                                                                ► 4 акад. год.
      10.1. Довідкові дані
                10.1.1. Об’єкти експлуатації
                10.1.2. Статті витрат для обліку необоротних активів
      10.2. Облік капітальних інвестицій
      10.3. Введення в експлуатацію
      10.4. Облік поточних операцій
                10.4.1. Нарахування амортизації
                10.4.2. Зміна облікових параметрів
                10.4.3. Модернізація
                10.4.4. Ремонт ОЗ
                10.4.5. Переоцінка
                10.4.6. Інвентаризація
                10.4.7. Вибуття об’єктів
      10.5. Практикум до розділу "Облік необоротних активів"
11. ОБЛІК ПДВ                                                                                                                                                       ► 4 акад. год.
      11.1. Підготовка довідкових і нормативних даних
                11.1.1. Параметри організації
                11.1.2. Параметри контрагента
                11.1.3. Параметри номенклатури
      11.2. Податковий кредит з ПДВ
                11.2.1. Очікуваний податковий кредит
                11.2.2. Реєстрація податкових документів
                11.2.3. Контроль податкового кредиту
      11.3. Податкові зобов’язання з ПДВ
                11.3.1. Очікувані податкові зобов’язання
                11.3.2. Виписка податкових документів
                11.3.3. Контроль податкових зобов’язань
      11.4. Облік номенклатури за податковим призначенням
                11.4.1. Налаштування обліку
                11.4.2. Значення цільового та фактичного податкового призначення
                11.4.3. Коригування податкового призначення
                11.4.4. Реєстрація податкових документів за умовним продажом
      11.5. Практикум до розділу "Облік ПДВ"
12. ОПЕРАЦІЇ МІЖ ВЛАСНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ                                                                                       ► 4 акад. год.
      12.1. Принципи обліку товарів організацій
                12.1.1. Аналітичні параметри обліку
                12.1.2. Контроль залишків номенклатури
      12.2. Відображення господарських операцій між організаціями
                12.2.1. Налаштування правил торгових операцій у рамках холдингу
                12.2.2. Відображення передачі товарів між організаціями
                12.2.3. Розрахунки між організаціями
                12.2.4. Аналіз і контроль операцій
      12.3. Практикум до розділу "Операції між власними організаціями"

Всього: 68 академічні години