+38 (050) 175-15-15
+38 (068) 175-15-15

csn.sab.info@gmail.com

м. Запоріжжя,

вул. Електрозаводська, 3

(зупинки: "Каховська", "ЗСТО")

Галузеві рішення BAS

Галузеве рішення "BAS Управління автотранспортом Стандарт" призначене для автоматизації управлінського і оперативного обліку в автотранспортних підприємствах і організаціях, а також в автотранспортних підрозділах торгових, виробничих та інших підприємств, які використовують автотранспорт для власних потреб.

 

Програма дозволяє управляти власним автопарком, автоматизувати диспетчеризацію перевезень та оперативний облік в усіх супутніх ділянках (робота водіїв, паливно-мастильні матеріали, автомобілі та агрегати, ремонти, запчастини і витратні матеріали тощо).

BAS Управління автотранспортом Стандарт

Управління замовленнями

Вирішуються такі завдання:

 • облік та розподіл замовлень на автомобілі;
 • облік рознарядок;
 • робота з маршрутними листами.

Прикладне рішення "BAS Управління автотранспортом. Стандарт" має зручну систему обліку і розподілу замовлень на автомобілі.

Замовлення на автотранспорт можуть враховуватися від внутрішніх підрозділів компанії і від сторонніх контрагентів.

У замовленні на транспортний засіб (ТЗ) враховуються:

 • адреси та часові вікна доставки вантажів;
 • параметри і характеристики вантажу;
 • послуги, що надаються в рамках перевезення вантажу;
 • вимоги до транспорту.

У програмі можливо формувати добові рознарядки на транспорт. Виписка рознарядки на випуск автомобілів відбувається з урахуванням різних режимів роботи ТЗ і графіків роботи водіїв.

 

АРМ Диспетчера

Основне призначення АРМ - допомога у відпрацюванні замовлень покупців і формування завдань на перевезення. Можливості:

 • швидкий підбір замовлень;
 • заповнення документів "Маршрутний лист";
 • робота з журналом "Маршрутні листи";
 • робота з журналом "Подорожні листи";
 • групове формування і друк документів "Рознарядка".

 

Взаєморозрахунки з контрагентами

Вирішуються такі завдання:

 • ведення прейскурантів і тарифів на транспортні послуги;
 • розрахунок вартості наданих послуг;
 • формування документів реалізацій, рахунків та актів, реєстрів.

Відмінна особливість програми - продуманий довідник тарифів, що дозволяє створювати складні тарифи, гнучко налаштовувати їхню дію для контрагентів і договорів контрагентів, для маршрутів, для моделей ТЗ та ін.

У програмі можливо:

 • налаштувати залежність величини тарифу від обсягу виконаної роботи;
 • встановлювати фіксовані тарифи;
 • створювати складні тарифи.

На підставі діючих тарифів програма може автоматично розраховувати вартість наданих транспортних послуг в документі "Товарно-транспортна накладна", який може бути створений усередині подорожнього листа.

За довільний період часу для клієнтів можуть бути сформовані рахунки і акти послуг з різним ступенем деталізації.

Крім рахунків і актів можна сформувати реєстр наданих послуг.

Підтримується вивантаження документів реалізації в програму "BAS Бухгалтерія".

 

Облік доходів і витрат

Вирішуються завдання:

 • облік прямих оперативних витрат на власний транспорт;
 • гнучка настройка бази для розподілу доходів і витрат;
 • облік інших витрат на автомобілі.

Прямі витрати визначаються на підставі подорожніх і ремонтних листів: вартість ПММ, вартість ремонтів і технічного обслуговування автомобілів, амортизація, знос шин.

Для кожної зі статей доходів/витрат, а також статей собівартості є можливість задати базу, спосіб і варіант розподілу між аналітиками.

Звіти за витратами можна отримувати в різних розрізах аналітики, наприклад, в розрізі замовлень на ТЗ, автомобілів, підрозділів або в розрізі замовників.

За підсумками роботи можна проаналізувати рентабельність роботи транспорту.

 

Управління автопарком

Вирішуються основні завдання:

 • ведення довідника транспортних засобів;
 • облік документів ТЗ та водіїв, контроль закінчення їх термінів дії;
 • облік виробітку ТЗ і обладнання.

Вся основна інформація про автомобілі компанії зберігається у довіднику "Транспортні засоби та обладнання".

Норми проходження планового технічного обслуговування задаються за моделями ТЗ. Програма дозволяє налаштовувати норми ТО як за різними параметрами виробітку (пробіг, кількість виконаних операцій, напрацювання в мотогодинах тощо), так і в залежності від календарних строків.

При наближенні чергового ТО автомобіль потрапляє до звіту "Контроль термінів наближення ТО", а в списку ТЗ він виділяється спеціальною піктограмою.

Функціональні можливості програми також дозволяють:

 • вести облік і контроль терміну дії будь-яких документів водіїв та автомобілів;
 • завантажувати та зберігати скан-копії документів у системі.

При закінченні терміну дії документа в списку ТЗ автомобіль позначається спеціальною піктограмою, а зведену інформацію можна отримати у спеціалізованому звіті.

Інформація за простроченими документами автоматично переноситься до архіву.

 

Облік подорожніх листів

У програмі можна виписувати і обробляти подорожні листи різних видів:

 • легкового автомобіля;
 • вантажного автомобіля (погодинний, відрядний);
 • спеціального автомобіля;
 • міжміського автомобіля;
 • автобуса;
 • фізичної особи-підприємця;
 • рапорт про роботу будівельної машини.

Всі перераховані друковані форми подорожніх листів є уніфікованими.

Виписка подорожнього листа виконується як ручним введенням, так і автоматичною пакетною випискою. Режим пакетної виписки особливо зручний для підприємств з великим автопарком, оскільки дозволяє за короткий проміжок часу сформувати і роздрукувати подорожні листи з мінімальними трудовитратами диспетчера.

При обробці подорожнього листа програма розраховує параметри виробітку ТЗ і водіїв за рейсом (пробіг з вантажем, час в наряді, у роботі, у простої та інші), а також нормативні та фактичні витрати ПММ і технічних рідин (ТР) автомобілів.

На підставі даних подорожніх листів програма формує аналітичні звіти:

 • Напрацювання обладнання в мотогодинах;
 • Картка роботи ТЗ;
 • Пробіг ТЗ;
 • Виробіток транспортних засобів;
 • Діаграма стану ТЗ (у вигляді діаграми Ганта) та інші звіти.

 

Облік ПММ і технічних рідин

Вирішуються такі завдання:

 • облік оборотів і витрати палива та ТР в розрізі кожного автомобіля;
 • облік фактів економії та перевитрат палива водіями в кожному рейсі;
 • контроль і інвентаризація залишків ПММ та тех. рідин на ТЗ.

Розрахунок нормативних і фактичних витрат палива

Для автомобілів можливо враховувати базові норми витрат ПММ, а також норми витрат палива на спеціальні роботи.

Є облік коригуючих коефіцієнтів ПММ (складні умови роботи, температурні коефіцієнти, сезонні надбавки).

Всі алгоритми розрахунку нормативних витрат палива розроблені відповідно до наказу Міністерства транспорту України.

Заправки і зливи ПММ

Основні можливості:

 • облік фактів зливів палива;
 • можливість проведення інвентаризації залишків палива в баках автомобілів;
 • облік заправок зі складу, за готівку, по пластиковій картці, за талонами, від постачальника;
 • можливість завантаження звітів процесингових центрів по деталізації заправок ПММ за пластиковими картами;
 • можливість порівняння завантажених заправок з чеками водіїв.

Повну картину за рухом палива і ТР можна проаналізувати за допомогою різних звітів:

 • Відомість руху ПММ;
 • Відомість приходу-витрати ПММ на ТЗ;
 • Заправки ПММ;
 • Порівняння заправок за пластиковими картками.

 

Облік ремонтів і агрегатів

Основні можливості:

 • облік заявок на ремонт;
 • облік планових ТО автомобілів і виконаних ремонтів у власній ремонтній зоні і в сторонніх автосервісах;
 • друк форми "Вимога-накладна" з документу "Ремонтний лист";
 • облік агрегатів;
 • облік фактів встановлення і заміни шин, акумуляторів та іншої додаткової комплектації.

Програма дозволяє детально проаналізувати інформацію по всім майбутнім і виконаним ТО і ремонтам транспорту за допомогою звітів: "Планування ТО", "Графік ТО".

Є звіти для аналізу всіх використаних при ремонтах витратних матеріалів і запчастин, є можливість скласти рейтинг автомобілів за витратами на ремонт.

У підсистемі "Облік агрегатів та іншої комплектації автомобілів" виконується облік шин, акумуляторів, а також аптечок, рацій та іншої додаткової комплектації автомобілів.

Облік агрегатів ведеться в розрізі кожного автомобіля, а шин - ще й розрізі місць установки.

Для зручної роботи механіка в ремонтному листку передбачений майстер встановлення шин, який дозволяє швидко і наочно, використовуючи макети ТЗ, здійснювати такі операції:

 • встановлювати, замінювати, знімати шини;
 • перевіряти інформацію щодо наявних на автомобілі шин.

У програмі фіксується інформація про дату і місце установки кожної конкретної шини. На підставі даних за пробігом ТЗ програма розраховує поточний знос шин, встановлених в даний момент на автомобілі, що дозволяє заздалегідь спрогнозувати терміни їх заміни.

 

Облік ДТП і штрафів водіїв

У програмі ведеться облік дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Функціонал надає наступні можливості:

 • облік і оформлення документів про ДТП;
 • облік даних за заподіяному збитку ТЗ, по страхових виплатах;
 • ведення статистики причин ДТП, характерах порушень ПДР;
 • ведення рейтингу водіїв-порушників.

Звіти дозволяють проаналізувати причини аварійності, частоту участі в ДТП водіїв, порівняти суми виплат страхових компаній з витратами на відновний ремонт ТЗ.

У програмі також реалізовано облік штрафів, отриманих водіями.

Функціонал надає наступні можливості:

 • друк форми згоди для утримання штрафів з з/п;
 • зберігання фотографій порушень;
 • ведення рейтингу водіїв-порушників;
 • ведення аналітики за видами нарушений ПДР.

У відповідних документах заносяться дані про ТЗ та водія-порушника, характер порушення ПДР, суму штрафу і факт оплати штрафу.

Аналітичні звіти по штрафам дозволяють проаналізувати статистику щодо порушень ПДР, вивести рейтинг водіїв-порушників ПДР.

 

Складський облік запчастин і витратних матеріалів

Основні можливості:

 • облік надходження та списання запчастин, палив, технічних рідин і витратних матеріалів на склад;
 • облік видачі запчастин і витратних матеріалів;
 • внутрішнє переміщення номенклатури між складами;
 • списання товарів на автомобіль;
 • можливість проведення інвентаризацій;
 • контроль актуальних залишків товарів на складах.

Проаналізувати рух товарів на складах і залишки можна за допомогою різних звітів.

 

Облік роботи водіїв

Вирішуються основні завдання:

 • облік виробітку та робочого часу водіїв;
 • нарахування заробітної плати за подорожніми листами.

Функціональні можливості дозволяють:

 • формувати, зберігати і друкувати індивідуальні графіки роботи водіїв на довільний період часу (місяць, рік і т. д.);
 • формувати табеля обліку робочого часу.

Відомості про нарахування виплат водіям фіксуються в документі "Нарахування зарплати".

Ці дані можуть використовуватися для розрахунку оподаткування та формування звітності, а також можуть бути вивантажені в програму "BAS Бухгалтерія".

BAS Управління автотранспортом. Стандарт

Функціональні можливості:

Для придбання програми та отримання відповідей на питання:

Tel. / Viber/ Telegram: +38 (050) 175-15-15

Tel. / Viber/ Telegram: +38 (068) 175-15-15