+38 (050) 175-15-15
+38 (068) 175-15-15

csn.sab.info@gmail.com

м. Запоріжжя,

вул. Електрозаводська, 3

(зупинки: "Каховська", "ЗСТО")

Галузеві рішення BAS

Програма "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" – це прикладне рішення, яке охоплює основні завдання управління та обліку на підприємстві житлово-комунальної сфери будь-якої організаційної форми. Дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами його діяльності.

 

Програма призначена для ведення тільки управлінського обліку. Для ведення бухгалтерського і податкового обліку рекомендується придбати програму "BAS Бухгалтерія". Для спільного використання з цією програмою в прикладному рішенні реалізований обмін даними на рівні документів.

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніяхBAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

Швидкий початок роботи

Для швидкого початку роботи з прикладним рішенням призначена спеціальна обробка, яка складається з десяти розділів. Номери підрозділів визначають послідовність роботи з ними: завершивши роботу в першому розділі, слід переходити до другого тощо.

Обробка містить такі розділи:

 • параметри обліку;
 • інформація про організацію;
 • будівлі;
 • об'єкти особових рахунків;
 • послуги;
 • пільги;
 • тарифи;
 • список фізичних осіб;
 • особові рахунки;
 • введення початкових залишків.

 

Особові рахунки

Програма "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" забезпечує підтримку будь-яких операцій, пов’язаних з особовими рахунками.

Особовий рахунок в прикладному рішенні - це зведення даних, що містить інформацію, що необхідна для розрахунку вартості ЖКП, які надаються власникам особового рахунку керуючої організацією.

Для кожного особового рахунку встановлюються такі характеристики:

 • об'єкт особового рахунку: квартира, частина квартири, офіс, паркінг тощо;
 • характеристики об'єкту особового рахунку: загальна, додаткова, житлова, опалювана площа;
 • відповідальний власник: особа, на яку оформлений особовий рахунок;
 • кількість осіб, що мешкають і зареєстрованих, на території об'єкту особового рахунку;
 • список послуг, що надаються керуючою організацією, власникові особового рахунку (і членам його сім'ї);
 • спосіб визначення об'єму споживання для кожної послуги: за нормами або за приладами обліку;
 • паспортний стіл з уточнюючою інформацією за кожним споживачем послуг, з часткою власності та за ступенем спорідненості;
 • прилади обліку для визначення об'ємів споживання послуг;
 • уточнювальна інформація для визначення об'ємів споживання послуг з норм;
 • тарифи на послуги, що надаються;
 • пільги, що надаються відповідальному власникові особового рахунку і членам його сім'ї;
 • субсидії, що надаються власникові особового рахунку і членам його сім'ї;
 • регіональні субсидії, що надаються власникові особового рахунку і членам його сім'ї.

 

Прилади обліку

Програма "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" забезпечує підтримку наступних операцій, пов’язаних з приладами обліку:

 • ведення списку приладів обліку;
 • реєстрація технічних характеристик приладів обліку;
 • закріплення приладів за особовими рахунками зі вказівкою початкових свідчень;
 • відключення приладів обліку;
 • щомісячна реєстрація показань приладів обліку;
 • реєстрація демонтажу приладів для перевірки;
 • реєстрація монтажу приладів після перевірки.

 

Нарахування та взаєморозрахунки

В цьому розділі проводиться розрахунок і коригування вартості ЖКП, наданих споживачам впродовж місяця, виписка квитанцій на оплату цих послуг, облік отримання грошових коштів за надані послуги і аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг, постачальниками і фондами.

У розділі здійснюються такі операції:

 • щомісячні нарахування за особовими рахунками;
 • перерахунок за особовими рахунками за попередні місяці;
 • виконання разових нарахувань за особовими рахунками;
 • виконання розподілу додаткових нарахувань;
 • нарахування пені за особовими рахунками.

У розділі також можна реєструвати рух грошових коштів:

 • надходження безготівкових грошових коштів від відповідальних власників особових рахунків і фондів;
 • оплату готівковими грошовими коштами постачальникам;
 • надходження готівкових грошових коштів від відповідальних власників особових рахунків.

 

Запаси

Програма "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" автоматизує такі бізнес-процеси із запасами:

 • кількісний облік запасів на різних складах підприємства;
 • купівля послуг ЖКГ у постачальників;
 • купівля інших послуг у постачальників.

Під запасами мається на увазі витратні матеріали, запасні частини і інструменти, які використовуються при усуненні несправностей на технічному обладнанні споживачів послуг і при проведенні планових ремонтів житлових комплексів.

 

Аварійно-диспетчерська служба

Прикладне рішення "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" забезпечує облік взаємодії між споживачами послуг і керуючою організацією:

 • проведення планових ремонтів об'єктів житлового і нежитлового фонду;
 • усунення аварійних ситуацій на технічному обладнанні споживачів.

Передбачені можливості щодо виконання ремонтних робіт та усуненню несправностей за конкретним особовим рахунком або за будівлею в цілому.

У розділі "Аварійно-диспетчерська служба" виконується:

 • реєстрація заявки споживача послуг;
 • уточнення потреб заявника;
 • визначення фахівців, які виконуватимуть роботи;
 • узгодження з фахівцями потреби в запасах, необхідних для виконання робіт;
 • визначення наявності потрібних запасів і звернення до служби постачання із заявою про необхідність їх закупівлі;
 • постановка завдання виконавцям на виконання робіт;
 • реєстрація підтвердження виконавця про виконану роботу і використані запаси;
 • реєстрація підтвердження від заявника інформації: про використані матеріали, про час, витрачений фахівцями, а також його оцінка якості виконаних робіт;
 • оформлення документів для служби нарахувань і взаєморозрахунків, що відображають вартість виконаних робіт і витрачених матеріалів у відпускних цінах;
 • аналіз стану заявок.

 

Паспортний стіл

Розділ "Паспортний стіл" призначений для створення робочого середовища фахівця, що виконує функції працівника паспортного столу.

Розділ є автономним: інформація, що накопичується в розділі, ніяк не використовується в інших розділах обліку.

У програмі автоматизовані наступні операції:

 • ведення списку фізичних осіб, що потребують реєстрації;
 • первинна реєстрація відповідального власника особового рахунку. Оформлення і друк облікової форми А1 відповідального власника особового рахунку;
 • первинна реєстрація членів сім'ї власника особового рахунку. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку;
 • внесення даних про зміни форми А1. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку;
 • зняття з реєстрації фізичних осіб. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку.

 

Голосування споживачів послуг

У прлграмі "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" автоматизована підготовка і проведення загальних зборів власників, підрахунок результатів голосувань, зберігання історії зборів і голосувань.

Процес організації зборів голосування складається з наступних етапів:

 • визначення правил, при дотриманні яких результати голосування набувають законної сили;
 • підготовка до проведення голосування;
 • реєстрація факту проведення зборів;
 • аналіз результатів голосування.

У системі підготовка до проведення голосування полягає у формуванні списку питань, що виносяться на голосування. Питання, що виноситься на голосування, може бути організаційним і не мати матеріальної вартості. Для кожного питання, окрім найменування, призначається його розширений опис, який може включати будь-яку інформацію, наприклад, термін виконання, склад платників, терміни оплати, вартість тощо.

Результатом підготовки до проведення зборів є:

 • друкована форма оголошення, причому з кожного питання, виноситься на голосування, створюється окрема форма. У формі вказується питання, час і місце голосування, склад учасників;
 • друкована форма протоколу голосування, в який заноситься інформація про результати поіменного голосування;
 • друкована форма іменного бюлетеня для голосування.

 

Управління взаємодіями

Прикладне рішення "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" надає набір функцій для управління взаємодіями. 

У розділі "Управління взіємодіями" розміщені основні налаштування для таких інструментів:

 • Telegram бот;
 • сайт ЖКГ;
 • SMS повідомлення.

Налаштування Telegram бота виконується в декілька етапів:

 • налаштування зв’язку з "Telegram";
 • створення нового користувача;
 • управління користувачами Telegram;
 • налагодження клавіатур Telegram.

Telegram бот використовується для зв’язку з відповідальними власниками особових рахунків. Відповідальні власники матимуть змогу переглядати інформації по заборгованості, показань приладів обліку та отримувані повідомлень по внесенню оплати по особовим рахункам.

 

Налаштування та адміністрування

Програма "BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях" надає набір сервісних функцій, пов’язаних з роботою програмного продукту.

У розділі "Налаштування та адміністрування" встановлюються основні налаштування системи. Крім того, в розділі підтримується:

 • реєстрація користувачів, призначення їм ролей і прав;
 • аналіз роботи користувачів з використанням журналу реєстрації;
 • перегляд списку активних користувачів;
 • обмін даними;
 • повнотекстовий пошук об'єктів;
 • видалення помічених об'єктів;
 • встановлення дат заборони зміни даних;
 • резервне копіювання інформаційної бази;
 • оновлення програми;
 • відновлення інформаційної бази.

BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях

Функціональні можливості:

Для придбання програми та отримання відповідей на питання:

Tel. / Viber/ Telegram: +38 (050) 175-15-15

Tel. / Viber/ Telegram: +38 (068) 175-15-15