+38 (050) 175-15-15
+38 (068) 175-15-15

csn.sab.info@gmail.com

м. Запоріжжя,

вул. Електрозаводська, 3

(зупинки: "Каховська", "ЗСТО")

Рішення BAS для масового ринку

"BAS Управління торгівлею" є багатофункціональним інструментом для підвищення ефективності бізнес-процесів торговельного підприємства.

 

Прикладне рішення дозволяє в комплексі автоматизувати задачі оперативного та управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій, тим самим забезпечуючи ефективне управління сучасним торговим підприємством.

 

Програма дозволяє збільшити продуктивність праці багатьох служб підприємства, працювати з оперативною інформацією, яка відображає поточний стан операційної діяльності, в зручній формі отримувати звіти.

BAS Управління торгівлею

Управління ціновою політикою

 

Прикладне рішення "BAS Управління торгівлею" дозволяє визначати та реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит і пропозиції на ринку. Таким чиним, забезпечує:

 

 • узгодження цін під управлінням бізнес-процесу;

 • формування різних видів цін товарів: для кожного виду ціни визначаються валюта ціни, правила розрахунку, метод округлення, свої правила розрахунку (спосіб завдання ціни) тощо;

 • застосування знижок і націнок під час продажу: ручні і/або автоматичні;

 • зберігання інформації про ціни конкурентів і постачальників, порівняння власних цін з цінами конкурентів і постачальників: конкурентна розвідка;

 • автоматичне оновлення купівельних цін;

 • формування прайс-листа.

 

Управління комерційними пропозиціями

Підсистема забезпечує:

 • зберігання історії переговорів з клієнтом щодо умов продажу;

 • контроль відповідності умов продажу корпоративній політиці компанії;

 • формування пропозицій в форматах .doc (Microsoft Word), .odt (OpenOffice), *.mxl.

Менеджер формує комерційну пропозицію і надсилає клієнту. За результатами узгодження менеджер відзначає ті позиції, за якими з клієнтом узгоджені умови. Після того, як комерційну пропозицію погоджено і договір укладено, виконання поставок виконується в рамках замовлень.

 

Управління замовленнями клієнтів

У прикладному рішенні замовлення є "центром управління" усіма подальшими діями його виконання. Управління процесом виконання замовлення здійснюється через відповідні статуси і стани документа. У будь-який момент доступна аналітична звітна інформація: про стан замовлень, про рентабільність, про планову та фактичну заборгованості в розрізі замовлень, термінів оплати та первинних документів.

Підсистема забезпечує:

 • управління виконанням замовлення;

 • фіксація графіка оплат;

 • автоматичний контрль відповідності замовлень умовам торговельних угод;

 • бізнес-процес узгодження замовлення;

 • автоматичне формування розпоряджень на відвантаження замовлень, для яких виконані умови оплати.

 

Планування продажів і закупівель

"BAS Управління торгівлею" дозволяє планувати обсяги продажів і закупівель в кількісних та сумових показниках, обсяги збирання (розбирання) в кількісних показниках, а також виконувати асортиментне планування продажів.

Планування продажів може виконуватися за окремим складом або за форматом магазину (складу), за менеджером, за клієнтом і угодою з клієнтом.

Планування закупівель можна здійснювати з різним ступенем деталізації та використовувати джерела даних:

 • планові і фактичні обсяги закупівель і продажів;

 • обсяги замовлень;

 • товарні залишки та ін.

Плани продажів і закупівель фіксується на певний період часу із заданою періодичністю плану: тиждень, декада, місяць, квартал тощо. 

Також передбачена можливість формування замовлень постачальнику на підставі планів закупівлі та планів збирання, а також формування замовлень на збирання (розбирання) на підставі планів складання збирання (розбирання).

Програма надає звіти для план-фактного аналізу виконання планів усіх видів.

 

Автоматизація бізнес-процесу продажу через гуртові канали збуту

Для підвищення ефективності "довгих" продажів, у системі автоматизовано повний процес управління угодою, починаючи з моменту узгодження комерційної пропозиції на підставі даних про первинний інтерес клієнта в оформленій з ним угоді, продовжуючи формуванням комерційної пропозиції, узгодженням вартості, графіка оплат і поставок, укладенням договору забезпеченням угоди товаром, і закінчуючи контролем виконання зобов’язань щодо оплати та відвантаження.

Для "швидких" продажів - зручний спрощений режим управління процесом продажу.

Всі процеси продажу (угоди) реєструються в системі. Вони об'єднують в єдине ціле всю інформацію, накопичену в системі в ході підготовки та виконання продажу: електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлення замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли тощо. Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів з продажу.

Допускаються різні види процесів продажів, з автоматичним переходом за етапами або ручним переходом з різним складом етапів. Для етапів підтримується зберігання допоміжних документів: регламентів, інструкцій, шаблонів документів та інших матеріалів, необхідних при відпрацюванні процесу.

Підтримуються разні схеми продажів:

 • зі складу і під замовлення;
 • в кредит або за попередньою оплатою;
 • продаж товарів комітента та їх передача на реалізацію комісіонеру.

Передбачена оптимізація роботи компаній, які працюють з групами партнерів з однаковими правилами продажів.

 

Автоматизація продажу через роздрібні канали збуту

"BAS Управління торгівлею" дозволяє автоматизувати управління продажами через власну мережу магазинів. При цьому є можливість:

 • формування асортименту товарів відповідно до форматів магазинів;
 • встановлення кількісних обмежень (квот) для категорій товарів в магазинах різних форматів;
 • визначення складу товарної категорії: які саме товари будуть представляти кожну категорію в кожному форматі;
 • визначення ролі товару в асортименті, стадії асортименту і призначення виду цін для товарів асортименту;
 • формування звітності.

В залежності від формату магазинів застосовуються різні схеми автоматизації:

 • використання "BAS Управління торгівлею" у зв’язці з "BAS Роздрібна торгівля" або одним з галузевих рішень;
 • використання підсистеми "Роздрібні продажі", що включена безпосередньо в "BAS Управління торгівлею";
 • облік віддалених неавтоматизованих торгових точок.

 

Управління торговими представниками

Підсистема забезпечує:

 • закріплення клієнтів за торговими агентами;
 • призначення графіка відвідування;
 • формування детальних завдань для торгових агентів;
 • автоматичне створення замовлень клієнтів за результатами відпрацьованих завдань;
 • фіксація інформації про витрати торгового представника авансовим звітом.

Передбачена також можливість самостійної роботи торгових представників без оформлення попередніх завдань.

Аналіз діяльності торгових агентів проводиться за допомогою звітів: можна порівняти діяльність торгових агентів з точки зору ефективності їх роботи, а також провести план-фактний аналіз.

 

Самообслуговування клієнтів через Web

У програмі передбачена можливість самостійної реєстрації замовлень клієнтами через мережу Internet. Клієнту надається доступ до інформаційної бази і вказується пароль входу.

У системі самообслуговування клієнт може виконати наступні дії:

 • подивитися загальну інформацію про свої замовленням, їх історію та поточний стан;
 • оформити нове замовлення, вказати спосіб доставки. При підборі товару в замовлення, клієнт може переглянути картку з описом і зображенням товару;
 • проконтролювати взаєморозрахунки, уточнити свої дані;
 • зареєструвати претензію, бачити стан її обробки;
 • оформити повернення товару;
 • зареєструвати плани по закупкам товарів.

Інформація, яка введена зовнішнім користувачем, автоматично з’являється в інформаційній базі. Замовлення, що оформлені зовнішнім користувачем, обробляються, як будь-які інші замовлення клієнтів.

 

Управління купівлями

Прикладне рішення "BAS Управління торгівлею" надає інформацію для своєчасного прийняття рішень про поповнення товарних запасів і оптимізацію вартості товарів що закуповуються.

Підсистема "Управління купівлями" дозволяє автоматизувати такі операції, як:

 • оформлення замовлень постачальникам на основі поточних замовлень, планових поставок, календарного плану;

 • складання графіків поставок і графіків платежів;

 • контроль оплати і відвантаження товарів за замовленнями;

 • коригування і закриття замовлень постачальників;

 • коригування надходжень і повернення постачальникам;

 • моніторинг цін постачальників;

 • аналіз взієморозрахунків з постачальниками та поточного стану купівель.

 

Управління складськими запасами

Прикладне рішення дозволяє:

 • управляти залишками товарів у різних одиницях виміру на декількох складах;

 • деталізувати розташування товарів на складах з адресними місцями зберігання;

 • створювати довільні характеристики товарів: розмір, колір тощо;

 • враховувати серії товарів: серійні номери, терміни придатності тощо;

 • вести роздільний облік товарів: прийнятих і переданих на реалізацію, власних товарів;

 • використовувати багатокроковий процес інвентаризації товарів;

 • оптимізувати процеси внутрішньої логістики і доставки клієнтам.

Для прискорення процесів надходження, відвантаження та інвентаризації товарів на складах можна використовувати різні види торговельного обладнання: сканери штрих-кодів, термінали збору даних.

У програмі реалізована схема ордерного складського обліку. Складські ордери виписуються на підставі документів-розпоряджень, в якості яких можуть виступати замовлення або накладні.

При використанні контролю залишків у складських комірках система дозволяє управляти розкладкою товарів за місцями зберігання. Алгоритми, що закладені в системі, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання при розміщенні товарів. У будь-який момент можна проконтролювати процес переміщення товарів на складі або процес розміщення товарів, що  надійшли у відповідності з виданими електронними розпорядженнями.

 

Управління фінансами

Планування руху грошових коштів забезпечує:

 • планові платежі та надходження грошових коштів на підставі графіків оплат;

 • формування заявок на витрачення грошових коштів;

 • платіжний календар;

 • операції еквайрингу.

Реалізована єдина методика конвертації валюти, незалежно від того, чи це придбання чи продаж валюти.

 

Визначення фінансового результату

Облік фінансових результатів (прибутку, збитків) ведеться паралельно по підприємству в цілому, що дозволяє визначити фінансовий результат підприємства загалом, а також в розрізі напрямків діяльності підприємства. Склад напрямків діяльності може визначатися дуже гнучко, наприклад, напрямки можуть відповідати точкам продажу (для роздрібних підприємств), асортименту (для дистриб’юторів), проектам тощо.

Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від продажів на напрями діяльності, що спираються на аналітику продажів.

Реєстрація та облік витрат здійснюються у розрізі статей витрат і об'єктів аналітики. Налаштування додаткової аналітики може бути виконано в режимі користувача. Наприклад, додаткові витрати на купівлю/продаж можуть відноситися на відповідне замовлення, витрати на зберігання - на склад тощо. Це дозволяє детально аналізувати структуру витрат і співвідносити витрати з виторгом за обраним об'єктом аналітики.

Інші витрати при розподілі можуть бути включені в собівартість товарних запасів або, за налаштованими правилами, списані безпосередньо на напрями діяльності. Також вони можуть бути враховані як витрати минулих або майбутніх періодів.

Фінансовий результат визначається шляхом співставлення витрат з отриманими доходами. У програмі реалізований повний контур обліку фінансових результатів за напрямами, який включає:

 • облік виторгу і собівартості продажів;
 • облік інших доходів і витрат;
 • розподіл видатків на собівартість товарів;
 • розподіл доходів і витрат за напрямами діяльності;
 • аналіз доходів, витрат і фінансових результатів.

 

Контроль і аналіз діяльності підприємства

Програма дозволяє налаштувати «Панель показників» керівника - монітор цільових показників (dashboard), виводячи на нього визначені керівником показники діяльності підприємства. Склад показників, алгоритми їх формування, форма подання можуть гнучко налаштовуватися.

Звіт "Управлінський баланс" дає можливість контролю фінансового стану підприємства по статтях активів та пасивів в цілому по підприємству та з аналітикою по організаціях і підрозділах. 

 

Виконання вимог регламентованого обліку згідно з українським законодавством

У програмі "BAS Управління торгівлею" ведеться облік ПДВ, акцизного податку з роздрібних продажів і Єдиного податку. У рішенні  не ведеться бухгалтерський облік, але передбачено експорт первинних документів у програму "BAS Бухгалтерія".

ПДВ і податкові документи

Підтримуються наступні моменти нарахування податкових зобов’язань і кредиту:

 • за першою подією;
 • по оплаті;
 • по відвантаженню.

При виписці документів поставки товарів, робіт, послуг і інших активів в підсистемі обліку ПДВ реєструється номенклатурний склад поставки. Передбачена автоматизована виписка податкових накладних з урахуванням суми нарахованих податкових зобов’язань та номенклатурного складу поставок. Для ручного запуску автоматичного формування і перевірки виписаних податкових накладних реалізоване спеціальне робоче місце.

Контролюється відповідність номенклатурного складу документів поставки і податкових накладних. У разі виявлення розбіжностей (оформлення документа продажу за раніше отриманим авансом, зміна раніше оформленого документа продажу) в автоматизованому режимі податкові накладні можуть бути змінені, або до них можуть бути виписані документи "Додаток 2 до податкової накладної". Можлива також ручна виписка податкових документів.

Для цілей виписки податкових документів передбачено врахування товарів у розрізі кодів УКТЗЕД.

При фіксації документів надходження реєструється номенклатурний склад поставки. Передбачено спеціальне робоче місце для відповідального за реєстрацію вхідних податкових документів. При надходженні вхідного документа фіксується інформація про нього в інформаційній базі. На підставі даних поставок автоматично заповнюється основна інформація про податковий документ, включаючи його товарну частину в розрізі ставок ПДВ. Можливе автоматичне завантаження з FREDO Звіт.

Єдиний податок

Підсистема призначена для обліку доходів і витрат платника Єдиного податку. Доходи та витрати платника Єдиного податку (Єдиного податку і ПДВ) нараховуються при реєстрації вхідних і вихідних платіжних документів (надходження і списання безготівкових та готівкових грошових коштів).

Реалізовано автоматичне заповнення "Книги доходів", "Книга доходів і витрат".

Акциз

Акцизний податок нараховується для всіх видів підакцизних товарів. Нарахування здійснюється документом "Звіт про роздрібні продажі".

Реалізована Інтеграція з модулем електронного документообігу FREDO ДокМен, підтримується вивантаження і завантаження рахунків на оплату і накладних.

BAS Управління торгівлею

Функціональні можливості:

Для придбання програми та отримання відповідей на питання:

Tel. / Viber/ Telegram: +38 (050) 175-15-15

Tel. / Viber/ Telegram: +38 (068) 175-15-15