Управління торговим підприємством

СЕРТИФІКОВАНИЙ КУРС

Управлінський облік і планування в прикладному рішенні "Управління торговим підприємством" (редакція 1.2)

54 академічні години
курси bas, bas, утп, курси утп, bas куп, куп

СЕРТИФІКОВАНИЙ КУРС

Ведення бухгалтерського і податкового обліку в прикладному рішенні "Управління торговим підприємством" (редакція 1.2)

54 академічні години
курси bas запоріжжя, УТП, курси бухгалтерів, bas, bas запоріжжя, bas куп, куп

У навчанні використовується:

Конфігурація "Управління торговим підприємством", редакція 1.2, реліз 1.2.65.1 від 20.10.2021.

Цільова аудиторія і завдання курсу:

Вивчення прикладного рішення "Управління торговим підприємством" поділяється на два курси:
 • Управлінський облік і планування в прикладному рішенні "Управління торговим підприємством". Цільова аудиторія: управлінці, керівники підрозділів, менеджери, працівники облікових служб, комірники;
 • Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні "Управління торговим підприємством". Цільова аудиторія: бухгалтера.
Курси дозволяють ознайомитись з функціоналом прикладного рішення в рамках управлінського та бухгалтерського обліку та досконально розібратися з:
 • Налаштуваннями програми для автоматизованого ведення обліку у відповідності з вимогами законодавства та корпоративними стандартами підприємства;
 • Особливостями заповнення нормативно-довідкової інформації в рамках кожної підсистеми;
 • Функціональністю документообігу підсистем:
  • Управління купівлями;
  • Управління складом та запасами;
  • Управління ціновою політикою підприємства: застосування знижок і націнок під час продажу, зберігання інформації про ціни постачальників, формування прайс-листа;
  • Управління продажами;
  • Управління відносинами з покупцями та постачальниками (CRM);
  • Управління фінансами: готівкові та безготівкові грошові кошти, еквайринг, конвертація валют, облік кредитів та депозитів, платіжний календар та ін.;
  • Система планування: плани продажів, плани купівель, планування руху грошових коштів;
  • Управління виробництвом: випуск напівфабрикатів та продукції, послуг; розподіл прямих та непрямих витрат; розрахунок собівартості продукції та послуг; переробка давальницької сировини;
  • Основних засобів, нематеріальних активів: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів);
  • Малоцінних активів: надходження, передача до експлуатації і списання з експлуатації;
  • Кадрового обліку: облік співробітників за основним місцем роботи і за сумісництвом, формування типових форм за трудовим законодавством (наказ про прийняття на роботу, наказ про переведення на іншу роботу, наказ про звільнення та ін.);
  • Заробітної плати: нарахування та виплата зарплати, депонування, розрахунок середнього заробітку (лікарняні, відпускні, відрядні), розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій, формування відповідних звітів;
  • Податки: ПДВ (визначення податкових зобов'язань та кредиту), податковий облік з податку на прибуток, єдиний податок;
  • Регламентні операції по закінченню періоду, визначення фінансових результатів;
  • Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства.
 • Побудовою звітності для всіх рівнів структури підприємства: оперативні звіти для функціональних відділів, стандартна бухгалтерська звітність, управлінська звітність. Окрема увага приділяється налаштуванням звітів;
 • Сервісними механізмами програми: настройка резервного копіювання, групова зміна реквізитів, проведення документів, вилучення відмічених об’єктів, пошук і вилучення дублів, коригування регістрів, журнал реєстрації та ін.

У вартість курсу входить:

 • Сертифікований методичний підручник (друковане видання, містить теоретичний і практичний матеріал);
 • Свідоцтво про закінчення курсу єдиного зразку "Спілка Автоматизаторів Бізнесу".

Курс побудований у вигляді наскрізного практичного прикладу.

курси 1С:Підприємство в Запоріжжі, 1С:Підприємство, курси утп, курсы менеджеров

курси 1С:Підприємство, сертифицированные курсы, курсы оператор 1С:Підприємство, менеджер 1С:Підприємство, 1С:Підприємство

курси 1С:Підприємство, 1С:Підприємство, курси УТП, бухгалтерский учет, 1С:Підприємство Запорожье

курси 1С:Підприємство Запорожье, сертифицированное, обучение, 1С:Підприємство, курсы бухгалтеров, навчання 1С:Підприємство