Управління виробничим підприємством

СЕРТИФІКОВАНИЙ КУРС

Ведення бухгалтерського і податкового обліку в прикладному рішенні "Управління виробничим підприємством" (редакція 1.3)

54 академічні години
курсы 1С:Підприємство, 1С:Підприємство, курс упп, упп, курси 1с:підприємство

У навчанні використовується:

Конфігурація "Управління виробничим підприємством", редакція 1.3, реліз 1.3.76.1 від 20.10.2021.

Цільова аудиторія і завдання курсу:

Курс орієнтований на управлінців, IT-фахівців, керівників підрозділів, менеджерів, працівників облікових служб, бухгалтерів,
операторів, комірників, які бажають вдосконалити свої навички роботи в програмі в рамках управлінського та бухгалтерського обліку і розібратися з:
 • Налаштуваннями програми для автоматизованого ведення обліку у відповідності з вимогами законодавства та корпоративними стандартами підприємства;
 • Особливостями заповнення нормативно-довідкової інформації в рамках кожної підсистеми;
 • Функціональністю документообігу підсистем з обліку:
  • Управління купівлями;
  • Управління складом та запасами;
  • Управління ціновою політикою підприємства: застосування знижок і націнок під час продажу, зберігання інформації про ціни постачальників, формування прайс-листа;
  • Управління продажами;
  • Взаєморозрахунки з покупцями та постачальниками;
  • Управління фінансами: готівкові та безготівкові грошові кошти, еквайринг, конвертація валют, облік кредитів та депозитів;
  • Управління виробництвом: випуск напівфабрикатів та продукції, послуг; розподіл прямих та непрямих витрат; розрахунок собівартості продукції та послуг; переробка давальницької сировини. Облік виробничої діяльності показаний на наскрізному прикладі: Замовлення покупця - Замовлення на виробництво – Вимога-накладна - Звіт виробництва за зміну - Розподіл витрат - Розрахунок собівартості випуску;
  • Основних засобів, нематеріальних активів: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів);
  • Малоцінних активів: надходження, передача до експлуатації і списання з експлуатації;
  • Податки: ПДВ (визначення податкових зобов'язань та кредиту), податковий облік з податку на прибуток, єдиний податок;
  • Регламентні операції по закінченню періоду, визначення фінансових результатів;
  • Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства.
 • Побудовою звітності для всіх рівнів структури підприємства: оперативні звіти для функціональних відділів, стандартна бухгалтерська звітність, управлінська звітність. Окрема увага приділяється налаштуванням звітів;
 • Сервісними механізмами програми: настройка резервного копіювання, групова зміна реквізитів, проведення документів, вилучення відмічених об’єктів, пошук і вилучення дублів, коригування регістрів, журнал реєстрації та ін.

У вартість курсу входить:

 • Сертифікований методичний підручник (друковане видання, містить теоретичний і практичний матеріал);
 • Свідоцтво про закінчення курсу єдиного зразку "Спілка Автоматизаторів Бізнесу".

Курс побудований у вигляді наскрізного практичного прикладу.

курси 1С:Підприємство Запоріжжя, навчання 1С:Підприємство, 1С:Підприємство, курсы бухгалтеров, 1С:Підприємство Запорожье