Управління виробничим підприємством для України

курсы 1С:Підприємство Запоріжжя, Управління виробничим підприємством, УВП, курс УПП, курсы бухгалтеров, экономист, менеджер, курсы по УПП, 1С:Підприємство

СЕРТИФІКОВАНИЙ КУРС


Ведення бухгалтерського і податкового обліку
в прикладному рішенні
"Управління виробничим підприємством для України" (редакція 1.3)


54 академічні години

3 700 грн.

ЗМІСТ


У навчанні використовуються:

Платформа: "1С:Підприємство 8.3"
Конфігурація: "Управління виробничим підприємством для України", редакція 1.3, реліз 1.3.74.1 від 29.04.2021 *


Цільова аудиторія і завдання курсу
:

Курс орієнтований на бухгалтерів, економістів, управлінців, які бажають вдосконалити свої навички роботи в програмі "Управління виробничим підприємством для України" і досконально розібратися:
► Які необхідно виконати налаштування в програмі для початку ведення обліку і формування звітності з урахуванням вимог облікової політики підприємства;
► Особливостями заповнення нормативно-довідкової інформації в рамках кожної підсистеми обліку;
► Функціональністю документообігу кожної підсистеми на конкретних прикладах: від реєстрації фактів господарської діяльності за допомогою первинних документів до закриття періоду і отримання фінансових результатів діяльності;
► Облік виробничої діяльності показаний на наскрізному прикладі: Замовлення покупця - Замовлення на виробництво – Вимога-накладна - Звіт виробництва за зміну - Розподіл витрат - Розрахунок собівартості випуску;
► Одержанням інформації в звітах: стандартна бухгалтерська звітність, управлінська звітність, регламентована звітність. Окрема увага приділяється налаштуванням звітів і підготовці до здачі регламентованої звітності у відповідному форматі;
► Сервісними механізмами програми: групова обробка довідників і документів, відновлення хронологічної послідовності, встановлення дати заборони зміни даних, пошук даних і ін.

У вартість курсу входить:
► Сертифікований методичний підручник (друковане видання, містить теоретичний і практичний матеріал);
► Свідоцтво про закінчення курсу єдиного зразку "Спілка Автоматизаторів Бізнесу".

Курс побудований у вигляді наскрізного практичного прикладу.

* Навчання на попередніх релізах узгоджується з кожним замовником індивідуально.

курси 1С:Підприємство Запоріжжя, навчання 1С:Підприємство, производственный учет 1С:Підприємство, курсы бухгалтеров, 1С:Підприємство Запорожье